Login Newsletter Contact
previous

XXIV. Festival Forfest Czech Republic 2013

May 3 – August 31

next

XXIV.  F E S T I V A L   F O R F E S T   C Z E C H   R E P U B L I C   2013 


 

3.5. – 31.8.  / May 3 – August 31  


 

Kroměříž – Olomouc – Vlkov u Brna – Hodonín  


 

________________________________________________________________________________ 


 

Mezinárodní festival současného umění s duchovním zaměřením, koncerty, výstavy, workshopy, přednášky, domácí a zahraniční umělci. Kolokvium Duchovní proudy v současném umění. POSTFEST – Kompoziční kurzy. Spolupráce s festivalem MASKFEST Republika San Marino 

Prezentace mladých komponistů a tvůrčích umělců, portréty známých umělců. 


 

International Festival of contemporary arts with spiritual orientation, concerts, exhibitions, workshops, and lectures, with local and foreign artists. Colloquium Spiritual Streams in Contemporary Arts. Presentation of young composers and creative artists, portraits of well-known artists. POSTFEST – Composition master classes – workshops. Cooperation with the festival MASKFEST Republic of San Marino 


 

________________________________________________________________________________ 


 More info here.

© 2010 ECPNM, European Conference of Promoters of New Music. All Rights Reserved.